Mr. A.F. Braun

Annemarie Braun studeerde aan de Universiteit Leiden (richting civiel recht) en werkt sinds 2003 als advocaat bij ScheerSanders. Aanvankelijk voerde zij een algemene praktijk waarbij de nadruk gaandeweg steeds meer kwam te liggen op het personen- en familierecht. In 2010 rondde Annemarie de juridische specialisatieopleiding van de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (www.vfas.nl) af. Sindsdien legt zij zich volledig toe op de behandeling van zaken op het gebied van het personen- en familierecht.

 

Annemarie adviseert en procedeert in uiteenlopende kwesties. Vaak bij echtscheidingen, maar ook in bijvoorbeeld kinderbeschermingszaken (ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, beëindiging van gezag), afstammingszaken (erkenning, adoptie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap en vernietiging van de erkenning) en gezagsgeschillen. Daarbij spelen vaak internationale aspecten, zodat zij op dat punt ook de nodige expertise heeft ontwikkeld. Annemarie heeft in 2013 de opleiding tot scheidingsmediator afgerond en treedt ook op voor cliënten als mediator.

 

Annemarie toont een grote betrokkenheid bij haar cliënten. Zij vindt het een uitdaging complexe juridische vraagstukken inzichtelijk te maken en haar cliënten in begrijpelijke taal te adviseren over de mogelijke oplossingen. Daarbij gaat zij grondig te werk en houdt zij de belangen van haar cliënten scherp in het oog.

 

Praktijkgebieden: personen- en familierecht, echtscheidingsbemiddeling

 

Mail: braun@scheer.nl