Mr. E.J. Krijgsman

Eric-Jan Krijgsman studeerde aan de Universiteit Leiden (richting ondernemingsrecht). Hij is sedert 2001 verbonden aan ScheerSanders en behandelt algemeen civielrechtelijke zaken met een accent op het arbeids- en huurrecht.

 

In arbeidsrechtelijke geschillen treedt Eric-Jan op voor zowel werkgevers als werknemers. Hij kan bogen op ruime ervaring met ontslagprocedures, reorganisaties en het oplossen van problemen op de werkvloer (o.a. disfunctioneren en ziekteperikelen). Zo wordt Eric-Jan veelvuldig ingeschakeld door regionaal en landelijk opererende organisaties. In juni 2009 heeft hij de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Voorts is hij lid van de (landelijke) Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de (regionale) Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA). 

 

Naast arbeidsrechtelijke geschillen behandelt Eric-Jan letselschadezaken, waaronder de afwikkeling van geleden en te lijden schade als gevolg van een arbeidsongeval. In juni 2017 heeft hij de Grotius Specialisatieopleiding Personenschade met succes afgerond. Voorts is hij (aspirant) lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

 

Het huurrecht heeft Eric-Jan zich eigen gemaakt door het veelvuldig voeren van huurbeëindigings- en ontruimingsprocedures. Hij treedt daarbij op voor zowel verhuurders als huurders van bedrijfs- en woonruimte. Zo stond hij in diverse procedures huurders bij in de geruchtmakende Zwarte Madonna-zaak.

 

Eric-Jan heeft een zakelijke en pragmatische instelling maar verliest daarbij niet de menselijke kant van de zaak uit het oog.

 

Praktijkgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, letselschade, algemene civiele praktijk

 

Mail: krijgsman@scheer.nl