Mr. E.J. Krijgsman

Eric-Jan Krijgsman studeerde aan de Universiteit Leiden (richting ondernemingsrecht). Hij is sedert 2001 verbonden aan ScheerSanders –vanaf 2012 als salary partner- en behandelt algemeen civielrechtelijke zaken met een accent op de letselschade- en arbeidsrechtpraktijk.

 

In zijn letselschadepraktijk staat hij met name slachtoffers bij van verkeers- en bedrijfsongevallen. Bij de afwikkeling van dergelijke ongevallen probeert hij in de eerste plaats een luisterend oor te bieden voor het slachtoffer, terwijl hij zich tegelijkertijd voortvarend zet aan het afdwingen van de aansprakelijkheid, zo nodig in rechte. Vervolgens komt hij onder strakke regie van en in nauwe samenspraak met het slachtoffer (en bijgestaan door zijn vaste medisch adviseur) tot inventarisatie van het letsel en de schade waarna hij tot een zo goed mogelijke schadeafwikkeling probeert te komen, waarbij het belang van het slachtoffer voorop staat. In juni 2017 heeft Eric-Jan de Grotius specialisatieopleiding Personenschade met goed gevolg afgerond en vanaf oktober 2017 is hij lid van de de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Daarnaast is hij lid van de Werkgroep Arts en Advocaat (WAA).


In arbeidsrechtelijke geschillen treedt Eric-Jan op voor zowel werkgevers als werknemers. Hij kan bogen op ruime ervaring met ontslagprocedures, reorganisaties en het oplossen van problemen op de werkvloer (o.a. disfunctioneren en ziekteperikelen). Zo wordt Eric-Jan veelvuldig ingeschakeld door regionaal en landelijk opererende organisaties. In juni 2009 heeft hij de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Voorts is hij lid van de (landelijke) Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de (regionale) Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA). 

 

 

Eric-Jan heeft een zakelijke en pragmatische instelling maar verliest daarbij niet de menselijke kant van de zaak uit het oog.

 

Praktijkgebieden: arbeidsrecht, letselschade, algemene civiele praktijk

 

Mail: krijgsman@scheer.nl