Bedrijfsvastgoed

Voor elke ondernemer is goede huisvesting van het bedrijf van groot belang. Als daar problemen ontstaan, hapert de bedrijfsvoering immers ook. Dat begint al bij het onderhandelen over en het afsluiten van contracten, zowel voor huur als voor koop, verkoop en verbouwing. Hierbij geldt dat toetsing en advies vooraf veel ellende kunnen voorkomen. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: hoe wordt de huurprijs of-huurverhoging bepaald? Welk huurregiem is van toepassing? Hoe en wanneer kan de huur beëindigd worden?

 

Deze aspecten kunnen het beste in de onderhandelingsfase geregeld worden. Wanneer er al een geschil is, wordt de oplossing lastiger. Als ondernemer heeft u in beide gevallen belang bij een advocaat die thuis is in deze materie. De advocaten van ScheerSanders hebben niet alleen veel ervaring en expertise op dit vlak, zij hebben bovendien altijd uw belang voor ogen. Bij geschillen kunnen zij samen met u bepalen wat de beste strategie is en hoe schade kan worden beperkt of voorkomen.

 

ScheerSanders is deskundig op een groot aantal aspecten van het bedrijfsvastgoed, zoals:

 

 • huurcontracten 290-bedrijfsruimte;
 • huurcontracten overig vastgoed;
 • contractonderhandelingen;
 • huurgeschillen;
 • onderhoudsgebreken;
 • beëindiging huur;
 • incassogeschillen;
 • verbouwingscontracten;
 • aan- en verkoop;
 • VvE-kwesties;
 • hypotheekgeschillen;
 • burenrecht;
 • erfdienstbaarheden.

 

Lidmaatschap specialistenverenigingen:

Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ, www.vvj.nl)

 

Contactpersoon: Peter Rijpstra