Erfrecht

Er is maar één zekerheid in het leven, en dat is dat een ieder uiteindelijk overlijdt. Dat maakt een overlijden van een dierbare echter niet minder ingrijpend. Naast de emotionele impact zijn er ook praktische zaken waarmee men te maken krijgt. Dikwijls zijn de nabestaanden hier niet of niet voldoende op voorbereid. Wat moet er allemaal geregeld worden? Wat houdt het testament in? Moet de nalatenschap wel of niet worden aanvaard?

 

Augusta van Haga is gespecialiseerd erfrechtjurist. Vanuit haar expertise en ervaring adviseert zij erfgenamen over hun rechtspositie. Ook behartigt zij hun zakelijke en financiële belangen, bijvoorbeeld als het gaat om:

 

  • uitleg testament;
  • vernietigingsmogelijkheden testament;
  • aanspraken onterfde echtgenoot;
  • informatie over omvang nalatenschap;
  • legitieme portie.

 

Met enige regelmaat komen erfgenamen tegenover elkaar te staan bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hoewel een minnelijke regeling de voorkeur heeft, wordt in voorkomende gevallen procederen niet geschuwd.

 

Contactpersoon: Augusta van Haga