Mediation

De meeste mensen die in een relationeel conflict verwikkeld zijn, willen dit het liefst snel en zonder hoogoplopende emoties afhandelen. Dat kan via mediation. Bij deze methode bepaalt niet de rechter, arbiter of bindend adviseur wat er gebeurt, maar de partijen vinden zelf een oplossing. Het blijkt dat op deze manier gemaakte afspraken beter worden nagekomen dan rechterlijke uitspraken, die vaker moeten worden afgedwongen. Steeds meer rechters verwijzen partijen dan ook eerst naar een mediator.

 

Voordelen van een mediation:

 • kostenbeperking;
 • een volwassen en toekomstgerichte conflictoplossing;
 • sneller en rechtvaardiger (het belang van beide partijen is gelijktijdig aan de orde);
 • rechtstreekse communicatie;
 • maatwerk;
 • het conflict wordt uit de juridische sfeer gehouden;
 • behoud van de relatie als ouders.

Overlegscheiding

Soms is mediation niet mogelijk. Dit is vooral het geval als er geen evenwicht bestaat tussen de betrokken partners, bijvoorbeeld in kennis, emoties of macht. Dan is een overlegscheiding een goed alternatief. Deze methode van conflictoplossing heeft kenmerken van zowel mediation als van procederen, en is een goede optie om een juridische procedure op het scherpst van de snede te vermijden.

 • Kenmerken van een overlegscheiding:
 • de partijen en hun advocaten zitten samen aan tafel, veelal in aanwezigheid van een coach;
 • open en transparant traject;
 • de advocaten zien erop toe dat de overlegscheiding voor beide partijen eerlijk en constructief verloopt;
 • de advocaten begeleiden de onderhandelingen.

Lidmaatschap specialistenverenigingen:

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS, www.verenigingfas.nl)

Nederlands Mediation Instituut (NMI, www.nmi-mediation.nl)

Mediation Federatie Nederland (MFN, www.mediatorsfederatienederland.nl)

 

Contactpersoon: Annemarie Braun