Verzekeringen

Amerikaanse toestanden met exorbitante claims in het aansprakelijkheidsrecht? Gelukkig is daarvan in Nederland (nog) geen sprake. Niettemin gaan we er ook in ons rechtssysteem van uit dat schade die is ontstaan door andermans fout, volledig moet worden vergoed.

 

Als particulier heeft u recht op een goede kwaliteit van geleverde professionele diensten, of het nu gaat om medisch specialisten, advocaten, notarissen, accountants of een andere beroepsgroep. Als er sprake is van fouten bij de advisering of behandeling, kan dat schadelijke gevolgen hebben. U kunt in zulke gevallen dan ook genoegdoening eisen.

 

ScheerSanders beschikt over ruime ervaring bij de beoordeling van de kwaliteit van professionele diensten. Aan de hand van een globale inventarisatie van de zaak kunnen wij vaak al bepalen of een claim kans van slagen heeft. Daarbij geldt dat de schade in de meeste gevallen wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekeraar.

 

U kunt bij ScheerSanders terecht met zaken op het gebied van:

 

  • beroepsaansprakelijkheid van zakelijke dienstverleners;
  • medische aansprakelijkheid;
  • geschillen met verzekeraars.

 

Lidmaatschap specialistenverenigingen:

Vereniging Voor Verzekerings-Wetenschap (VVVW, www.vvvw.eu)

 

Contactpersoon: Ivan Baas