Gezondheidsrechts

ScheerSanders beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met de regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en farmacie en verleent reeds jarenlang juridische bijstand aan (para)medici en apothekers. Wij hebben expertise op onder meer de volgende gebieden:

 

  • de wet BIG;
  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst;
  • Geneesmiddelenwet;
  • Zorgverzekeringswet.

 

Lidmaatschap specialistenverenigingen:

Vereniging voor Gezondheidsrecht (www.vereniginggezondheidsrecht.nl).

 

Contactpersoon: Marlies Wesdorp