Tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid

Als medisch beroepsbeoefenaar kunt u geconfronteerd worden met een tuchtklacht of een schadeclaim. De aansprakelijkheid is dan veelal gedekt onder een verzekeringspolis, die doorgaans tevens voorziet in rechtsbijstand. Als u inderdaad juridische ondersteuning nodig heeft, bent u meestal gebonden aan een advocaat die door de verzekeringsmaatschappij wordt aangewezen. 

 

U kunt dan behoefte hebben aan een `eigen’ advocaat, vooral als er fricties ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de advocaat van de verzekeringsmaatschappij een formeel dekkingsvoorbehoud maakt, omdat een claim te laat is aangemeld. Ook kan de wijze waarop de aangewezen advocaat het verweer inkleedt weerstand oproepen. Als u ScheerSanders inschakelt, heeft uw eigen advocaat altijd uw belang als uitgangspunt. Ook kan hij of zij zo nodig overleggen met de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

 

ScheerSanders beschikt over kennis van en ervaring met het tucht- en aansprakelijkheidsrecht voor onder anderen:

 

  • apothekers;
  • huisartsen;
  • tandartsen;
  • verpleeghuisartsen;
  • specialisten;
  • gz-psychologen;
  • verpleegkundigen.

 

Contactpersoon: Ivan Baas