fbpx

Alle berichten van ScheerSanders Advocaten

HR Helpdesk ScheerSanders Advocaten

HR-helpdesk ScheerSanders Advocaten

Onze laagdrempelige en betaalbare dienst beschikbaar voor alle HR/PZ managers en medewerkers in het MKB. Bij de HR-helpdesk kunt u terecht met al uw vragen gericht op HR en arbeidsrecht, of als u wilt sparren over deze onderwerpen. Zo voorkomt u dat arbeidsrechtelijke problemen onnodig escaleren.

Een niet-praktiserende arts als medisch deskundige?

Na je pensioen als arts nog optreden als medisch deskundige? Het regionaal tuchtcollege in Zwolle is streng en raadt het af. Onze collega Anne Vokurka-Viruly is kritisch ten aanzien van deze beslissing. Zij zet haar vraagtekens bij de stelling dat niet-praktiserende artsen nooit als deskundige zouden mogen optreden: bekwaamheid dient volgens haar leidend te zijn. Lees hier haar opiniërende column.

WhatsApp Image 2020-04-21 at 18.33.25

Kosteloos telefonisch spreekuur

Elke dinsdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur kunt u onze advocaten kosteloos telefonisch raadplegen op het gebied van arbeidsrecht, erfrecht, familierecht of letselschade. Uiteraard kunt u ook voor corona-gerelateerde vragen bijv. met betrekking tot de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Corona-vouchers of verzekeringskwesties bij ons terecht.

Blogfoto

Aanbesteden in tijden van corona

De huidige corona-crisis heeft veel op zijn kop gezet. In deze column beantwoord ik tien vragen over aanbestedingen in tijden van corona. Antwoorden zien onder meer op mogelijkheden voor het verlengen (maar ook verkorten) van termijnen, spoedopdrachten zonder aanbesteding en het gedrag van aanbestedende diensten in deze tijd.

NL Doet

ScheerSanders steunt NLdoet

Het Oranje Fonds organiseerde op 15 en 16 maart jl. NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook ScheerSanders steunt NLdoet en zette zich met alle vrijwillige medewerkers van kantoor in om de bewoners van Verzorgingshuis Oostduin een gezellige dag te bezorgen.

Van der Linden pensioen

Pensioenrechten bij echtscheiding in beweging

Het familierecht is continu in beweging en heeft volop de aandacht van de politiek. Waar – naar alle waarschijnlijkheid – per 1 januari 2020 de duur van de partneralimentatie zal worden gewijzigd, vindt de politiek tevens dat de huidige pensioenverdeling bij echtschei- ding dient te worden gewijzigd. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2021 de stan- daardmethode van de pensioenverevening plaatsmaakt voor conversie.

Irene Lansen alimentatie en ontslag

Alimentatie en ontslag

Hoe zit het als de alimentatieplichtige wordt ontslagen of ervoor kiest om ontslag te nemen? Als hij of zij daardoor de alimentatie niet meer kan betalen, kan de hoogte van de alimentatie dan zomaar aangepast worden? Lees voor de antwoorden op die vragen het artikel Alimentatie en Ontslag: wat als de alimentatieplichtige minder gaat verdienen? dat Irene Lansen schreef voor het online scheidingsmagazine Nieuwe Stap.

ouderschap ScheerSanders

Wachtlijsten in de Jeugdzorg; gewoon lijdzaam afwachten?

Sinds de Jeugdzorg in 2015 is overgeheveld van het Rijk naar de Gemeenten en er flinke bezuinigingen zijn doorgevoerd, gaat er geen week voorbij of er wordt in de media bericht over tekorten en oplopende wachttijden. Er volgen discussies op macroniveau, maar niet op het niveau van het individuele kind. Waar blijven ouders, hulpverleners en andere betrokkenen als de ontwikkeling van een kind door de wachtlijsten gevaar loopt?

Krijgsman juridisch loket

Juridisch loket op HBS

ScheerSanders begint het jaar goed en organiseert samen met notariskantoor Drost Juten een maandelijks juridisch loket bij HBS-Craeyenhout. Hier kunnen leden van deze voetbal- hockey- en cricketvereniging kosteloos terecht voor een eerste juridisch advies.

termination-1538207_1920

(wet) Arbeidsmarkt in balans?

Met de voorgestelde maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), zouden de verschillen tussen vast en flexwerk moeten worden verkleind, waardoor het aantrekkelijker zou moeten zijn om mensen een vast contract te bieden. De vraag is of daarmee de arbeidsmarkt daadwerkelijk in balans komt.

divorce-3194994_1920

Partneralimentatie

Een interview van de Academie van de Rechtspraak met Annemarie Braun over partneralimentatie, waarin de uitspraak van de Hoge Raad van 4 mei 2018 nader wordt beschouwd. Bekijk het interview dat door de Academie van de Rechtspraak op Youtube is geplaatst.

shutterstock_269806775

Tot de dood ons scheidt…. Of niet?

Het is pijnlijk als je tot de conclusie komt dat jouw huwelijk het niet redt. Je zit in een rollercoaster van emoties. Tegelijkertijd moet je belangrijke beslissingen nemen in overleg met jouw partner. Jullie communicatie is waardeloos. Je hebt pijn. Je bent boos. En juist dan is het de kunst om te kiezen voor mediation!

money-2724241_1920

Financiële zelfredzaamheid bij scheiding

Hoe financieel zelfredzaam ben jij eigenlijk? Of je het financieel zelf allemaal kunt redden of zult kunnen redden, is een vraag/een zorg waar veel mannen en vrouwen mee bezig zijn als zij zich in een echtscheidingssituatie bevinden. Onze gespecialiseerde familierecht advocaat, Augusta van Haga, schreef voor het online scheidingsmagazine Nieuwe Stap een interessant artikel.

Kinderontvoering

Kinderontvoering, wat kan je doen?

Het gebeurt regelmatig dat kinderen van gescheiden ouders na de zomervakantie niet worden teruggebracht. Je hoopt dat je er niet mee te maken krijgt, maar ingeval toch een kinderontvoering dreigt, neem dan contact op met onze kantoorgenote mr. Augusta van Haga. Zij is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringszaken.

Blog F.J.R. van der Linden

Trouwen in (de oude) algehele gemeenschap van goederen wordt goedkoper

Sinds 1 januari 2018 is de wet beperking wettelijk gemeenschap van goederen in werking getreden. De fundamentele wijziging in het huwelijksvermogensrecht heeft de pennen van vele vakgenoten in beweging gebracht en ook in het nieuws is er uitgebreid bij stilgestaan. Helaas moet ik concluderen dat mensen door de vele berichtgevingen wellicht op het verkeerde been zijn gezet.

Heeft u een advocaat nodig?