fbpx

De columns van ScheerSanders Advocaten

Van der Linden pensioen

Pensioenrechten bij echtscheiding in beweging

Het familierecht is continu in beweging en heeft volop de aandacht van de politiek. Waar – naar alle waarschijnlijkheid – per 1 januari 2020 de duur van de partneralimentatie zal worden gewijzigd, vindt de politiek tevens dat de huidige pensioenverdeling bij echtschei- ding dient te worden gewijzigd. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2021 de stan- daardmethode van de pensioenverevening plaatsmaakt voor conversie.

Irene Lansen alimentatie en ontslag

Alimentatie en ontslag

Hoe zit het als de alimentatieplichtige wordt ontslagen of ervoor kiest om ontslag te nemen? Als hij of zij daardoor de alimentatie niet meer kan betalen, kan de hoogte van de alimentatie dan zomaar aangepast worden? Lees voor de antwoorden op die vragen het artikel Alimentatie en Ontslag: wat als de alimentatieplichtige minder gaat verdienen? dat Irene Lansen schreef voor het online scheidingsmagazine Nieuwe Stap.

Marlies van Kuijk blog jeugdzorg

Wachtlijsten in de Jeugdzorg; gewoon lijdzaam afwachten?

Sinds de Jeugdzorg in 2015 is overgeheveld van het Rijk naar de Gemeenten en er flinke bezuinigingen zijn doorgevoerd, gaat er geen week voorbij of er wordt in de media bericht over tekorten en oplopende wachttijden. Er volgen discussies op macroniveau, maar niet op het niveau van het individuele kind. Waar blijven ouders, hulpverleners en andere betrokkenen als de ontwikkeling van een kind door de wachtlijsten gevaar loopt?

termination-1538207_1920

(wet) Arbeidsmarkt in balans?

Met de voorgestelde maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), zouden de verschillen tussen vast en flexwerk moeten worden verkleind, waardoor het aantrekkelijker zou moeten zijn om mensen een vast contract te bieden. De vraag is of daarmee de arbeidsmarkt daadwerkelijk in balans komt.

Heeft u een advocaat nodig?

nl_NLDutch
nl_NLDutch