Mr. A.F. Braun

Annemarie Braun is advocaat bij ScheerSanders sinds 2003 en heeft zich volledig toegelegd op de familierechtpraktijk. In 2010 rondde zij de juridische specialisatie-opleiding van de Nederlandse vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) af. Annemarie is geregistreerd mediator bij de vFAS, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de rechtbank en de Raad voor Rechtsbijstand. Zij wordt geregeld als mediator ingeschakeld om partijen te begeleiden naar gezamenlijke oplossingen, maar staat ook cliënten eenzijdig bij.

Annemarie adviseert en procedeert in uiteenlopende kwesties. Zo behartigt zij de belangen van cliënten die uit elkaar gaan en zaken moeten regelen over de kinderen, alimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling en het pensioen. Maar ook treedt zij op in bijvoorbeeld kinderbeschermingszaken (ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, beëindiging van gezag), afstammingszaken (erkenning, adoptie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap en vernietiging van de erkenning) en gezagsgeschillen. Daarbij spelen vaak internationale aspecten, zodat zij op dat punt ook de nodige expertise heeft ontwikkeld. Sinds 2017 is Annemarie lid van the International Academy of Family Lawyers (IAFL). Door het lidmaatschap van dit netwerk kan zij makkelijk schakelen met buitenlandse advocaten als bijvoorbeeld een ander rechtstelsel dan het Nederlandse van toepassing is of in het buitenland geprocedeerd wordt.

Annemarie toont een grote betrokkenheid bij haar cliënten. Zij vindt het een uitdaging complexe juridische vraagstukken inzichtelijk te maken en haar cliënten in begrijpelijke taal te adviseren over de mogelijke oplossingen. Daarbij gaat zij grondig te werk en houdt zij de belangen van haar cliënten scherp in het oog.

Praktijkgebieden: personen- en familierecht, echtscheidingsbemiddeling

Mail: braun@scheer.nl

Heeft u een advocaat nodig?