fbpx

Mr. A.S. Douma

Arjen Douma studeerde in 1999 af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Datzelfde jaar begon hij zijn advocatenloopbaan bij een middelgroot Haags advocatenkantoor. Vanaf 2007 heeft hij zelfstandig praktijk gevoerd in Rijswijk als partner bij zijn eigen kantoor De Vink Oudshoorn Douma Advocaten. In 2016 trad hij toe tot de maatschap van ScheerSanders.

Vanaf het prille begin heeft Arjen zich toegelegd op het insolventierecht en het ondernemings- recht. In 2005 heeft hij de Grotius/INSOLAD specialisatieopleiding insolventierecht met goed gevolg afgerond. Arjen is lid van de Vereniging Corporate Litigation (link).

Als door de rechtbank aangesteld curator heeft hij meer dan honderd faillissementen afgewikkeld. Daarnaast heeft hij door de jaren een ruime ervaring opgedaan in het adviseren en – indien nodig – procederen over een breed scala aan ondernemingsrechtelijk- en vennootschapsrechtelijk georiënteerde kwesties, zoals bijvoorbeeld (her)structurering van ondernemingen, turnarounds, financierings- en zekerheidsvraagstukken, incassozaken, fusies, overnames en splitsingen, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, ontvlechtingen van vennootschappen en maatschappen, maar ook beroepsaansprakelijk- heidszaken.

Arjen is eveneens thuis op het gebied van het opstellen en beoordelen van contracten, procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en heeft een bijdrage geleverd aan de rechtsontwikkeling in enkele spraakmakende zaken die hebben geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad.

Arjen is een pragmatisch ingestelde allround jurist die al jarenlang voor diverse MKB ondernemers als vraagbaak en huisadvocaat optreedt. Bij ScheerSanders zet hij die traditie voort en blijft hij ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars graag langs korte lijnen bijstaan met raad en daad.

Praktijkgebieden: algemene civiele- en ondernemingsrechtelijke praktijk, insolventie, financiering en zekerheden etc.

Arjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd rechtsgebieden geregistreerd:
- ondernemingsrecht;
- burgerlijk procesrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Maildouma@scheer.nl

Columns van Arjen Douma

Heeft u een advocaat nodig?