Alimentatieafspraken wijzigen?

Hilde Dreesmann-Bruijntjes

In deze kwestie gaat het om de mogelijkheid van wijziging van een alimentatieafspraak die partijen hebben gemaakt.

Ten tijde van het maken van de afspraak bestond er in het land discussie over de rekenmethodiek. Partijen hebben op basis van de toenmalige inzichten afspraken gemaakt. Kunnen deze afspraken gewijzigd worden indien nadien blijkt dat de toenmalige inzichten niet langer juist zijn en per welke datum?

In dit arrest wordt duidelijk aangegeven welke twee verschillende argumenten (grondslagen) gebruikt kunnen worden om alimentatieafspraken te wijzigen en aan welke voorwaarden dan moet zijn voldaan.

Het interview met Hilde bekijken en beluisteren? U wordt doorgeleid naar de website van Legalfix.