ouderschap ScheerSanders

Wachtlijsten in de Jeugdzorg; gewoon lijdzaam afwachten?

Sinds de Jeugdzorg in 2015 is overgeheveld van het Rijk naar de Gemeenten en er flinke bezuinigingen zijn doorgevoerd, gaat er geen week voorbij of er wordt in de media bericht over tekorten en oplopende wachttijden. Er volgen discussies op macroniveau, maar niet op het niveau van het individuele kind. Waar blijven ouders, hulpverleners en andere betrokkenen als de ontwikkeling van een kind door de wachtlijsten gevaar loopt?