Corona en nakoming omgangsregeling! Help, waar doe ik goed aan?

Een crisis van ongekende omvang. Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als het jaar waarin scholen dicht gingen en landen kozen voor een (beperkte) lock down. Iedereen maakt zich zorgen en we zitten met meer vragen dan antwoorden. In crisistijd is het al geen gemakkelijke opgave om het hoofd koel te houden en verstandige beslissingen te nemen, maar wat als je niet meer samenwoont met de vader/moeder van je kinderen? Wat zijn dan verstandige beslissingen? Moeten alle afspraken onverkort worden nagekomen? Mag je de kinderen thuis houden omdat je ex in het ziekenhuis werkt en sneller besmet kan raken? Of kan je zeggen dat je de kinderen liever niet wilt hebben omdat je een kwetsbare gezondheid hebt? Allerlei vragen waar geen eenduidig antwoord op is te geven. Ook wij weten het juiste antwoord niet. Wat we wel kunnen is ouders in deze situatie wat tools te geven.

1. Ga met elkaar in gesprek!
Bespreek met elkaar de zorgen en heb respect voor de zorgen van de andere ouder, ook al lijken deze irreëel. Inventariseer de mogelijke risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mantelzorgtaken voor kwetsbare personen, contacten met besmette personen en de consequenties van het wegvallen van kinderopvang. Wees eerlijk over de mogelijke risico’s. Niemand wil in het ziekenhuis belanden. Neem als ouders verantwoordelijkheid voor je kinderen. Ga met elkaar op zoek naar wat voor de kinderen goed is. 

2. Denk na over de korte termijn!
Bedenk dat de situatie snel kan wijzigen/verslechteren/verbeteren. Niemand weet hoe het leven er volgende week uit ziet. Probeer met elkaar te focussen op de nabije toekomst en realiseer dat afspraken niet een definitieve wijziging inhouden. Houd voor ogen dat een goede afspraak op maandag, op woensdag alweer achterhaald kan zijn. Wees flexibel en blijf in gesprek.

3. Maak tijdelijke afspraken!
Op dit moment geldt nog geen totale lock down. Dit betekent dat de kinderen in principe tussen ouders heen en weer kunnen blijven gaan. Daarom is het verstandig om nu alvast af te spreken wat er gebeurt indien er wel een lock down komt, of indien de maatregelen verlengd worden. Denk na over verschillende mogelijke scenario’s en probeer bijpassende afspraken te maken.

Spreek wel met elkaar af welke sociale contacten wel en niet zijn toegestaan. Het is belangrijk dat u zich daar beiden aan houdt. Probeer voor de kinderen niet teveel te veranderen. Bespreek ook de mogelijkheid van een totale lock down en ga na wat uw kinderen dan het prettigste zouden vinden. Drie weken bij een ouder in een nieuw huis, zonder de vertrouwde spullen, kan teveel gevraagd zijn van een kind. In deze spannende tijd is een vertrouwde omgeving voor kinderen belangrijk. Bedenk wel dat kinderen zich ook grote zorgen kunnen maken over het welzijn van de ouder die zij tijdelijk minder zien. Zorg voor  regelmatig / dagelijks contact via skype, facetime of telefoon. Dit doen ouders met internationale omgangsregelingen ook. Hierdoor houdt men contact met de kinderen. Het is ook mogelijk om alvast te spreken over een soort van compensatie. Dit klinkt nu heel zakelijk. maar voor een ouder en het kind die in deze tijd drie weken lang geen contact hebben, kan het heel fijn zijn om elkaar daarna een week te zien. Dat geeft de verzorgende ouder -na drie weken lock down met de kinderen- ook de ruimte om even zelf adem te halen en bijvoorbeeld achterstallige zaken te regelen. Dit zou een win-win situatie kunnen zijn.

Indien u allebei moet werken, is het van belang na te gaan waar u elkaar kunt ondersteunen. Wanneer u de zorgtaken goed kunt verdelen, kunt u de kinderen helpen met thuisschool, maar ook zelf nog werk gedaan krijgen. Indien het niet mogelijk is om de zorgtaken te verdelen, spreek dan in ieder geval uw steun naar de andere ouder uit. Wellicht dat u wel iets anders kunt doen om de kinderen te ondersteunen. Bijvoorbeeld door tijdschriften te brengen. Of activiteiten te bedenken die u in de avond via de telefoon/skype of facetime met de kinderen kunt bespreken.

Betrek indien mogelijk de kinderen in die afspraken. Probeer naar de kinderen te luisteren en neem hun visie serieus, zelfs indien u vreest dat deze is opgelegd door de andere ouder. Voor kinderen is het van belang dat de komende weken niet extra beladen worden vanwege schuldgevoel of spanning thuis. Kinderen in een gezin kunnen ook verschillende meningen hebben en allebei bij een andere ouder willen blijven. Geef ze de ruimte en belast hen niet met de eigen verborgen agenda en stiekeme wens om de kinderen enkel bij jou te houden.

4. Indien afspraken maken niet lukt?!
Eigenlijk is dit geen optie! U moet afspraken met elkaar maken en de veiligheid van de kinderen voorop stellen. Dit kan betekenen dat u de kinderen tijdelijk niet ziet. Zoek dan naar alternatieven om contact met de kinderen te houden. Bedenk dat de kinderen veilig zijn en extra spanning niet kunnen gebruiken. Een besluit om de kinderen even niet te zien, kan in hun belang zijn.

Indien u besluit de kinderen thuis te houden en niet naar de andere ouder te laten gaan, stimuleer het contact tussen die andere ouder en de kinderen. Wees hierin ruimhartig en denk na over compensatie. Hoe zou u de situatie namelijk omgekeerd ervaren? Informeer de andere ouder en leg uw positie/visie zo goed mogelijk uit en laat deze situatie niet langer duren dan noodzakelijk is.

Ook tijdens de COVID-19 crisis zijn wij telefonisch gewoon bereikbaar voor overleg. Wij denken graag met u mee en proberen onze expertise in omgangszaken in internationaal verband te gebruiken om u te voorzien van  nog meer praktisch tips. Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie of enkel een sparringpartner, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0703659933. Voorts is het ook mogelijk dat u en uw ex-partner via een conference call een afspraak maken met een van onze specialisten. Tijdens dit gesprek verkennen wij de mogelijkheden in uw zaak en na dit gesprek zetten wij de voorlopige afspraken voor u op de mail. Wij zullen ons inzetten om u de nodige handvatten te bieden om nadere conflicten, zeker vanwege de gesloten rechtbanken, te voorkomen.

Rest ons enkel nog u sterkte te wensen in deze bizarre tijd.

Sectie Personen- en Familierecht ScheerSanders: Francesco van der Linden, Augusta van Haga, Annemarie Braun en Hilde Dreesmann-Bruijntjes