Corona op het werk: privacy van de zieke werknemer

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn veel werknemers thuis aan het werk. Dat geldt niet voor alle werknemers. Werknemers in zogenaamde cruciale beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, de kinderopvang of op scholen, gaan nog steeds naar hun werk om zo de samenleving draaiende te kunnen houden.

Maar hoe zit het nu als een werknemer ziek wordt? Mag een werkgever dan vragen of de werknemer besmet is met het coronavirus? En mag een werkgever werknemers testen?

Een werkgever heeft er belang bij om te voorkomen dat andere werknemers niet besmet worden. Op een werkgever rust ook de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daar staat tegenover dat een zieke werknemer recht heeft op privacy. Ik schreef hierover eerder al deze blog.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze en andere vragen op haar website beantwoord:

 1. Mag een werkgever de werknemer vragen of hij met het coronavirus is besmet?
  Nee. Ook als een werknemer dat op eigen initiatief aan de werkgever meldt, dan mag de werkgever die informatie niet bijhouden of vastleggen.
 1. Mag de werkgever werknemers testen of zij besmet zijn?
  Nee, in beginsel mag alleen een (arbo-)arts een werknemer op corona testen. Alleen voor werknemers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en werknemers in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ is dat anders, ter bescherming van hun eigen gezondheid en van de kwetsbare mensen met wie zij werken.
 1. Mag een werkgever een werknemer vragen om zijn gezondheid goed in de gaten te houden?
  Ja, met name als een werknemer niet thuis werkt. Een werknemer kan, ook onder werktijd, zelf zijn temperatuur meten. Koorts is namelijk een indicatie dat de werknemer met het coronavirus besmet zou kunnen zijn.
 1. Mag een werkgever een zieke werknemer vragen thuis te blijven?
  Ja. Als een werknemer verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont, mag de werkgever van de werknemer verlangen dat hij zich ziek meldt. Dat is normaal gesproken anders, maar vanwege de huidige uitzonderlijke situatie is het redelijk als een werknemer thuis blijft. De werkgever kan er dan bij de werknemer op aandringen dat hij contact met de arbo- of huisarts opneemt.
 1. Mag een werkgever andere werknemers inlichten dat een werknemer besmet is?
  Nee. Als een arts heeft vastgesteld dat een werknemer besmet is, dan zal de arts contact opnemen met de GGD. De GGD kan de werkgever dan adviseren over eventuele maatregelen op de werkvloer. De werkgever mag de het overige personeel wel inlichten dat er een werknemer is besmet, maar niet om wie het gaat.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Irene Lansen.