Denk aan je testament bij scheiding!

Augusta van Haga

Wanneer laat je een testament maken?

Eén van de dingen waar je liever niet over nadenkt, is de dood en zeker niet je eigen overlijden.

Bij een naderend overlijden

Op het moment dat iemand ernstig ziek is of er sprake is van naderende dood, voelen mensen zich vaak gedwongen na te denken over hun begrafenis.

Dan wordt in veel gevallen pas stil gestaan bij wat er gebeurt met alles wat je nalaat, jouw erfenis. Wie zijn bijvoorbeeld jouw erfgenamen? Is het zinvol om een testament op te maken om jouw erfenis anders te regelen dan de wet tot uitgangspunt neemt?

Bij huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst

Een vrolijker moment waarop besloten wordt een testament op te laten maken is als er, in geval van een huwelijk, huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt. Of als je gaat samenwonen en je een samenlevingsovereenkomst laat opstellen. Je bent dan toch bij de notaris, die je voorlicht en je wijst op de mogelijkheid (en misschien wel noodzaak) een testament op te stellen.

En dan heb je een testament en ligt deze in een la of in een doos op de plank.

Wanneer haal je dit testament weer te voorschijn? Wanneer kijk je er naar om te zien of het nog up-to-date is?

Testament bij scheiden

Een goed, en belangrijk, moment om dat in ieder geval te doen is als jouw huwelijk of samenleving geen stand lijkt te houden, als je uit elkaar gaat of gaat scheiden.

Als je gehuwd bent

Ben je gehuwd dan is, als je daar niet bij testament van afgeweken bent, jouw echtgenoot jouw erfgenaam (en jouw kinderen).

Wil je dat nog steeds als je uit elkaar gaat of dreigt te gaan?

Besef je dat het indienen van een echtscheidingsverzoek níet betekent dat jullie niet meer elkaars erfgenaam zijn.
Wil je nog wel dat jouw partner/echtgenoot als executeur jouw nalatenschap afwikkelt?

Als je samenwoont

Als samenwoner heb je nu juist een testament gemaakt om jouw partner jouw erfgenaam te laten zijn.

Eenvoudigweg omdat samenwonen en een samenlevingsovereenkomst níet maakt dat je elkaars erfgenaam bent.

Ook hier geldt: Wil je als je relatie eindigt dat jouw partner jouw erfgenaam blijft?

Als je samen kinderen hebt

Heb je samen kinderen dan kan er nog iets anders voor jou van belang zijn.

Realiseer je dat als je komt te overlijden én jullie kinderen nog minderjarig zijn, de andere juridische ouder – in de meeste gevallen – de wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen is en daarmee het vermogen beheert van de kinderen.

Het kan zijn dat je dat niet wilt. Wat is er dan allemaal mogelijk?

Denk aan je testament!

Allemaal situaties dus waarbij het verstandig is om:

  • jouw testament kritisch te (laten) bekijken of
  • als je geen testament hebt, te (laten) bezien of het wenselijk is een testament te laten opstellen en
  • als je samen kinderen hebt, informatie in te winnen over wie het vermogen beheert als jij overlijdt en je te laten adviseren.

Je kunt de erfrechtelijke consequenties bij het uit elkaar gaan natuurlijk eerst bespreken met jouw advocaat, als die al betrokken is.

Het daadwerkelijk wijzigen of opmaken van een testament kan overigens alleen een notaris doen, die je natuurlijk ook kan adviseren.

Voor meer informatie: Augusta van Haga