Internationale echtscheiding en de verdeling van goederen

Irene Lansen

Als je gaat scheiden en jij en je partner wonen in Nederland, dan kun je bij de Nederlandse rechtbank een echtscheidingsprocedure starten. Hebben jij of je partner een andere nationaliteit of heb je tijdens jullie huwelijk in het buitenland gewoond? Dan zal de Nederlandse rechter moeten vaststellen of het Nederlandse recht wel van toepassing is op jullie situatie.

Gemeenschap van goederen?

Met name voor de vraag hoe jullie goederen verdeeld moeten worden, kan dit een groot verschil maken. Nederland kent als één van de weinige landen ter wereld een gemeenschap van goederen. Als je vóór 1 januari 2018 in Nederland bent getrouwd en je geen huwelijkse voorwaarden hebt gesloten waarin je een andere afspraak hebt gemaakt, geldt dat ieder van jullie recht heeft op de helft van jullie goederen, maar ook dat je de helft van ieders schulden moet dragen.

In veel andere landen hoeven echtgenoten goederen helemaal niet te delen (koude uitsluiting) of alleen die goederen die zij tijdens hun huwelijk hebben verkregen met uitzondering van een schenking of erfenis.

Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978

De rechter zal het toepasselijke recht vaststellen aan de hand van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, als je na 1 september 1992 bent getrouwd. Welk recht van toepassing is, hangt af van je omstandigheden. Als je geen huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt, kan onder meer van belang zijn wanneer en waar je bent getrouwd, welke nationaliteit(en) jullie hebben, waar jullie zijn gaan wonen nadat jullie trouwden en of tijdens jullie huwelijk bent verhuisd naar een ander land. Op grond van het Verdrag kan het zelfs zo zijn dat zowel het Nederlandse recht als het recht van een ander land van toepassing is.

Een voorbeeld

Dit was bijvoorbeeld het geval in een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 maart 2015. Partijen waren op 24 augustus 1993 in Marokko getrouwd. De man woonde op dat moment in Nederland, terwijl de vrouw nog in Marokko verbleef. Beide partijen hadden de Marokkaanse nationaliteit. De vrouw kwam pas 2 jaar later, op 9 september 1995, bij de man in Nederland wonen.

De rechter stelde op basis van het Verdrag vast dat van de datum waarop partijen waren getrouwd tot het moment dat de vrouw zich in Nederland vestigde Marokkaans recht van toepassing was op hun huwelijkse vermogen. Partijen woonden in die periode nadat zij waren getrouwd namelijk niet in hetzelfde land. Vanaf het moment dat de vrouw ook in Nederland kwam wonen, op 9 september 1995, was Nederlands recht pas van toepassing. Omdat Marokko geen gemeenschap van goederen kent, hoefden partijen alleen de goederen die zij na 9 september 1995 hadden verworven te verdelen.

Conclusie

Toepassing van het Verdrag is ingewikkeld. Als jullie een andere nationaliteit hebben of je tijdens je huwelijk in een ander land hebt gewoond, doe je er daarom goed aan om advies in te winnen over je situatie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene Lansen.

Dit artikel is gepubliceerd in het online scheidingsmagazine Nieuwe Stap.