Werkgevers kunnen transitievergoeding terugkrijgen!

Frederike Werts

Werkgevers kunnen door deze regeling een aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding na langdurige ziekte indienen bij UWV. Dat gaat niet alleen om vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook om vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt (‘oude gevallen’). Het is dus zaak om alle correspondentie betreffende het betalen van een transitievergoeding na twee jaar van ziekte goed te bewaren.

Voor oude gevallen is het mogelijk om binnen zes maanden na 1 april 2020 compensatie aan te vragen. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

De aanvraag voor compensatie van vergoedingen die betaald zijn ná 1 april 2020 moet eveneens worden ingediend binnen zes maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding is verstrekt. Beslissend hierbij is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Deze regeling geldt ook in geval de arbeidsovereenkomst na langdurige ziekte is beëindigd door een beëindigingsovereenkomst.

Het UWV zal hiervoor een digitaal aanvraagformulier beschikbaar maken. Bij dit formulier dienen documenten zoals arbeidsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, berekening transitievergoeding en loonspecificaties te worden meegestuurd.

Reden voor deze regeling is het tegengaan van de zogenaamde slapende dienstverbanden. Het komt namelijk regelmatig voor dat een werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wil beëindigen, omdat er dan een (hoge) transitievergoeding betaald moet worden. De werknemer wordt dan in dienst gehouden maar verricht geen werkzaamheden. Hij of zij ontvangt geen loon, maar kan wel aanspraak maken op een uitkering. Veel werkgevers houden dit slapende dienstverband voor onbepaalde tijd in stand. De werknemer krijgt daardoor niet de vergoeding waar hij eigenlijk wel recht op heeft. Het nadeel voor de werkgever is dat de transitievergoeding oploopt en dat de werkgever moet blijven voldoen aan de re-integratieplicht. Vaak stelt die op dat moment niet veel meer voor, maar dat kan wel veranderen als er een wijziging ontstaat in de beperkingen van de werknemer. Doordat de wet is aangenomen kunnen deze nadelen voor beide partijen worden weggenomen. En omdat de regeling ook geldt voor reeds betaalde transitievergoedingen met terugwerkende kracht tot 2015, is er vanaf nu echt geen reden meer om slapende dienstverbanden in stand te houden.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over de transitievergoeding, de compensatieregeling of wilt u toch een slapend dienstverband alsnog beëindigen, neemt u dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten bij ScheerSanders Advocaten.