fbpx

Ondernemingsrecht

Ondernemen is risico’s nemen, maar dat hoeven ook weer geen ongebreidelde risico’s te zijn. Helaas beseffen sommige ondernemers zich pas achteraf dat dingen juridisch mogelijk beter of op een andere manier hadden moeten worden geregeld. Veel juridische problemen kunnen voorkomen worden door vroegtijdig juridisch advies in te winnen.

Zit u als ondernemer met juridische vragen, loopt u aan tegen problemen, of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen over preventie daarvan? De advocaten van ons MKB team bieden deskundigheid op alle facetten van het ondernemingsrecht. Dit omvat een keur aan vraagstukken waarmee ondernemers zich in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd kunnen zien. Denkt u aan:

 • het opstellen en beoordelen van contracten en (algemene) voorwaarden
 • geschillen over de uitleg en uitwerking van contracten
 • (nationale en internationale) incasso van debiteuren
 • problemen rondom faillissementen van bijvoorbeeld afnemers en leveranciers
 • het saneren en herstructureren van ondernemingen
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen vennoten of maten
 • financiering- en zekerheidsvraagstukken
 • overnames, fusies, joint ventures, management- en investor- buy-ins en buy-outs
 • enquêteprocedures
 • geschillen over intellectuele eigendomsrechten
 • oneerlijke concurrentie
 • AVG compliance

Als huisadvocaat zorgen wij dat wij op de hoogte zijn van wat er in uw bedrijf en branche leeft. Zo zijn wij in een vroeg stadium in staat problemen te signaleren en geschillen te voorkomen. Procederen doen wij graag en goed, maar: 'voorkomen is beter dan genezen'.

Wij maken met u uiteraard ook altijd een afweging tussen de kosten en de te verwachten baten. Samen met u bepalen wij wat economisch en juridisch gezien de beste marsroute is.

U kunt altijd vrijblijvend bellen om uw probleem voor te leggen. Informeert u ook eens naar het zogenaamde 'Kompaspakket', dat wij nieuwe klanten kunnen aanbieden, een pakket met een duidelijk inkoopvoordeel. Wij geven u graag een toelichting.

Maak kennis met ons team ondernemingsrecht: Arjen Douma, Peter Rijpstra en Liza Stellingwerf.

Contactpersoon: Arjen Douma

Heeft u een advocaat nodig?