fbpx

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Er vinden regelmatig wijzigingen plaats in de wet en regelgeving. Ook zijn de regelingen niet op een centrale plaats geregeld, maar verdeeld over zeer uiteenlopende bronnen, zoals het Burgerlijk Wetboek en in cao's maar ook bijvoorbeeld in de Wet op het Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Arbeid en Zorg en diverse antidiscriminatie wetgeving.

De ervaren arbeidsrechtadvocaten van ScheerSanders houden al deze regelingen en ontwikkelingen goed in de gaten en zijn lid van de specialisatieverenigingen, zij volgen bijscholingscursussen en geven zelf ook cursussen en lezingen. Uw arbeidszaak is bij ons in goede handen.

Wij adviseren en procederen over alle soorten arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals:

 • aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst;
 • cao en arbeidsvoorwaarden;
 • aanpassing arbeidsvoorwaarden;
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • gezondheid en veiligheid op de werkplek;
 • privacy;
 • non-concurrentiebedingen;
 • uitzending en detachering;
 • arbeidsconflicten;
 • bedrijfsongevallen;
 • bijzondere posities (statutair directeuren, flexwerkers, ZZP-ers);
 • alle soorten ontslag;

Lidmaatschappen specialisatieverenigingen: Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en Vereniging van Haagse Arbeidsrechtadvocaten (VHA).

Maak kennis met ons team arbeidsrecht: Eric-Jan Krijgsman, Irene Lansen, Peter Rijpstra, Anne Vokurka-Viruly en Frederike Werts.

Contactpersoon: Frederike Werts

 

Heeft u een advocaat nodig?