fbpx

Internationale kinderontvoering

Het komt meer voor dan je denkt: Internationale kinderontvoering. En misschien ook wel sneller dan je denkt.

Wat is dat dan internationale kinderontvoering?
Eenvoudig gezegd: als u uw kind(eren) van het ene naar het andere land verplaatst zonder toestemming van de andere ouder. Deze ouder moet dan wel gezag hebben over het kind.

Doordat wij tegenwoordig veel meer mogelijkheden hebben om in het buitenland te werken, maar ook trouwen met een partner uit een ander land, is er sneller sprake van internationale kinderontvoering.

Een ieder kan begrijpen dat je, als een relatie stuk loopt, terug wilt naar het land van herkomst en de kinderen mee wil nemen. Voor het mee terugnemen van de kinderen is alleen wel de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Heb je die niet en keer je terug, loop je het risico dat de achterblijvende ouder een verzoek tot teruggeleiding van de kinderen indient bij de Rechtbank Den Haag.

Een procedure wijkt wezenlijk af van een ‘standaard’ verzoekschriftprocedure. Dergelijke teruggeleidingsprocedures zijn gebaseerd op het Haags KinderOntvoeringsVerdrag 1980 (HKOV), de Uitvoeringswet en de verordening Brussel II-bis. De invulling van (juridische begrippen als) het gezagsrecht, de gewone verblijfplaats van het kind en weigeringsgronden zijn van groot belang.

Augusta van Haga heeft jarenlange ervaring met advisering in zowel inkomende (naar Nederland overgebracht) als uitgaande (vanuit Nederland overgebracht) kinderontvoeringszaken. Daarnaast staat zij geregeld een achterblijvende of overbrengende ouder bij in de eerdergenoemde teruggeleidingsprocedure.

Haar advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met een gespecialiseerd advocaat op het gebied van internationale kinderontvoering.

Augusta is lid van de specialistenvereniging The Dutch Association of International Child Abduction Lawyers (D.I.A.L.) en staat als kinderontvoeringsadvocaat aangemeld bij het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO) en bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Augusta van Haga, telefoonnummer 0703659933.

Heeft u een advocaat nodig?