fbpx

Praktijk en samenwerking

Als medisch professional of apotheker wilt u zich waarschijnlijk het liefst concentreren op de inhoudelijke kant van uw vak. Niettemin worden aan het ondernemerschap in de gezondheidszorg steeds hogere eisen gesteld, onder meer door het streven van de overheid om meer marktwerking te introduceren. De complexe regelgeving en administratieve lasten die hiermee gepaard gaan, leiden voor ondernemers in de sector tot een steeds hogere tijdsinvestering.

ScheerSanders adviseert vrije beroepsbeoefenaars in de medische sector bij zaken die gerelateerd zijn aan de praktijkvoering en samenwerking met andere medische disciplines. U kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • (ver)huur van praktijkruimte;
  • arbeidscontracten en –arbeidsgeschillen;
  • oprichting en beëindiging maatschappen;
  • interdisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals maatschappen, (A)HOED's en gezondheidscentra;
  • advies over dataverwerking (AVG);
  • beoordeling van franchisecontracten;
  • medicatiecoördinatie;
  • ketenzorg;
  • geneesmiddelendistributie;
  • samenwerking met instellingen.

Maak kennis met ons team praktijk en samenwerking: Ivan Baas, Liza Stellingwerf en Anne Vokurka-Viruly.

Contactpersoon: Ivan Baas

Heeft u een advocaat nodig?