fbpx

Tuchtrecht en medische aansprakelijkheid

Ook in de zorg gaat wel eens iets mis. Of bestaat bij patiënten, hun naasten of andere betrokkenen in ieder geval het gevoel dat er fouten zijn gemaakt. Steeds vaker wordt in die situaties een tuchtklacht ingediend en/of wordt u als betrokken hulpverlener of zorginstelling aansprakelijk gesteld.

De branchegroep Zorg van ScheerSanders beschikt over veel kennis van en ervaring met het tucht- en aansprakelijkheidsrecht voor onder meer:

  • medisch specialisten;
  • huisartsen;
  • tandartsen;
  • verpleeghuisartsen;
  • apothekers;
  • gz-psychologen;
  • verpleegkundigen.

Onze betrokken specialisten kennen het (spannings)veld waarin u moet werken, begrijpen dat u vaak lastige afwegingen moet maken en hebben oog voor de impact die een klacht of claim op u als professional heeft. Dat maakt dat zij u niet alleen van deskundige juridische bijstand kunnen voorzien, maar dat zij ook aandacht hebben voor de menselijke aspecten die in aansprakelijkheidszaken vaak een grote rol spelen. En dat zij maatwerkadvies kunnen bieden.

Heeft u te maken met een klacht of claim of wenst u informatie te ontvangen over het (tijdig) melden van beroepsfouten en het voorkomen van eventuele procedures? Neem dan contact op met één van onze specialisten Liza Stellingwerf of Anne Vokurka-Viruly.

Heeft u een advocaat nodig?