Financiële zelfredzaamheid bij scheiding

Augusta van Haga

“Och, dat komt later wel!”

De laatste tijd kom ik geregeld het woord “zelfredzaamheid” tegen.

Bijvoorbeeld in het kader van het aanvragen van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. De eerste vraag is namelijk of je wel een advocaat nodig hebt voor de te verrichten werkzaamheden. Je wordt als burger geacht zelfredzaam te zijn, jezelf te kunnen redden, het zelf te kunnen regelen, voor jezelf op te kunnen komen. Eventueel met hulp van anderen.

Ook in de zorg wordt “zelfredzaamheid” vaak gebruikt; in de zin van ouderen zo lang mogelijk thuis en in de vertrouwde omgeving houden, al dan niet door hulpmiddelen te gebruiken en familie en de naaste omgeving in te zetten om te zorgen dat de ouderen zich langer zelf kunnen redden.

En op financieel gebied wordt het bijvoorbeeld genoemd door de Topvrouw van het Jaar, Ingrid de Graaf. Dan gaat het om financiële zelfredzaamheid, en in het bijzonder voor vrouwen.

Financieel zelfredzaam bij scheiding

Of je het financieel zelf allemaal kunt redden of zult kunnen redden, is een vraag/een zorg waar veel mannen en vrouwen mee bezig zijn als zij zich in een echtscheidingssituatie bevinden.

Op het moment dat je in een echtscheiding “zit” vallen er in veel gevallen (financiële) zekerheden weg. Er moet vaak gekeken worden naar nieuwe woonruimte, kopen of huren, wat zijn de nieuwe woonlasten. Zijn er kinderen in het spel zullen de kosten door de ouders samen gedragen moeten worden en wordt in veel gevallen door de ene ouder aan de andere ouder kinderalimentatie betaald. De inkomenssituatie wordt anders. Red je het wel met je eigen inkomen, als je dat hebt. Zo nee, heb je dan recht op partneralimentatie en is jouw ex-partner instaat om een bijdrage te betalen?

Kinder- en/of partneralimentatie

En als jij degene bent die kinder- en/of partneralimentatie moet betalen, hoe ga je dat dan doen. Wat betekent dat weer voor je budget om te wonen bijvoorbeeld.

Vaak wordt er nog onvoldoende gekeken naar de gevolgen op de langere termijn op het moment dat de gevolgen van een (echt) scheiding geregeld worden. Je weet dat jouw recht op partneralimentatie na 12 jaar eindigt, maar weet je ook wat dan jouw financiële plaatje wordt? Kun jij die teruggang zonder meer opvangen, met bijvoorbeeld eigen inkomen, een verzekering?

Overlijden ex-partner

En wat als jouw ex-partner overlijdt, terwijl deze partneralimentatie of kinderalimentatie betaalde? Heb jij recht op zogenaamd bijzonder partnerpensioen (in de volksmond: nabestaandenpensioen).

Is het niet verstandig om je te verzekeren tegen het wegvallen van partneralimentatie bij overlijden?

Huwelijkse voorwaarden

En dan krijg je ook nog de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de (beperkte) gemeenschap van goederen.

Verevening pensioen

Vergeet niet de verevening van tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten.

En moet je niet al bij de scheiding nadenken over het regelen van het pensioengat dat je zult hebben als je met pensioen gaat en je jouw ouderdomspensioen moet “delen” met je ex.

Wat is de hoogte van het pensioen dat je zult ontvangen als jij of jouw ex met pensioen gaat? Had je bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding misschien beter de polis van levensverzekering toegedeeld kunnen krijgen om jouw inkomensachteruitgang op te vangen. Misschien was afkoop van deze polis niet zo verstandig als je eerst dacht.

Regel bij scheiding ook de financiële gevolgen voor de toekomst!

Mijn advies is om al in het kader van het regelen van de echtscheiding bij de financiële gevolgen in de toekomst stil te staan. Als je weet wat jouw financiële positie is op bepaalde momenten in je leven, zoals met pensioen gaan, kun je maatregelen en beslissingen nemen die je ook in de toekomst meer financiële zekerheid geven. Deze informatie kun je dan tevens gebruiken bij het regelen van de gevolgen van jouw echtscheiding.

Laat je dus vroegtijdig informeren over de korte en lange termijn gevolgen van een echtscheiding. Een gespecialiseerd familierechtadvocaat kan je hierbij behulpzaam zijn, maar ook een financieel adviseur of een tussenpersoon.

Dit artikel is ook gepubliceerd in het online scheidingsmagazine Nieuwe Stap. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met mij opnemen: per telefoon 0703659933 of per mail.

Augusta van Haga