Gewone verblijfplaats minderjarigen

Indien sprake is van internationale relaties komt het vaak voor dat partijen belang hebben bij behandeling van hun zaak bij de rechter van hun eigen land. In internationaal verband zijn er echter afspraken gemaakt om te bepalen welke rechter bevoegd is. Ten aanzien van zaken met minderjarige kinderen geldt dat de rechter van de gewone verblijfplaats van de kinderen in principe bevoegd is.

Maar wat is een gewone verblijfplaats? In de jurisprudentie is dit begrip nader geduid. Dit arrest geeft hierop een aanvulling. Om te kunnen spreken van een gewone verblijfplaats moet de minderjarige ook daadwerkelijk fysiek in dat land aanwezig zijn geweest. Indien dat niet het geval is kan geen bevoegdheid worden aangenomen.

In deze zaak is een vrouw onder dwang bevallen in het buitenland. Het kind is hierdoor niet aanwezig geweest in het land waar moeder (en vader) daarvoor een gezamenlijke gewone verblijfplaats hadden. Zelfs onder deze omstandigheden is er geen bevoegdheid voor de rechter in het land waar het kind fysiek niet aanwezig was.

Het interview met Hilde bekijken en beluisteren? U wordt doorgeleid naar de website van Legalfix.