Gezagsgeschillen in de spreekkamer

Marlies van Kuijk-Wesdorp

Het sluiten van een geneeskundige behandelingsovereenkomst lijkt relatief eenvoudig. Een patiënt die behandeling wenst, een hulpverlener die de opdracht aanneemt. Gewoon een kwestie van aanbod en aanvaarding. Bij de (geneeskundige) behandeling van minderjarigen echter, heeft de arts of andere hulpverlener heel regelmatig te maken met het vereiste van dubbele of zelfs driedubbele toestemming. Dat is geen probleem als alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar wat als ouders of andere gezagsdragers en/of de minderjarige het niet met elkaar eens zijn en behandeling van de minderjarige heel gewenst of zelfs noodzakelijk is?

Marlies van Kuijk-Wesdorp schreef een artikel voor het tijdschrift Zorg  & Recht in Praktijk (ZIP 2019/01) waarin zij op die vraag ingaat. De volledige tekst is nu in PDF te lezen op onze website.

Artikel Marlies van Kuijk / Gezagsgeschillen in de spreekkamer