Hoe lang duurt een scheiding?

Irene Lansen

Hoe lang duurt een scheiding in onderling overleg?

Advocaat/Mediator

De procedure verloopt verreweg het snelst als je in overleg met je ex-partner afspraken maakt over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken kunnen met een behulp van een advocaat of mediator gemaakt worden, maar ook tussen advocaten onderling, als je ieder een eigen advocaat hebt.

Ouderschapsplan en convenant

De afspraken die betrekking hebben op de kinderen, zoals de omgangsregeling en de kinderalimentatie, worden in een ouderschapsplan opgenomen. In een echtscheidingsconvenant worden de overige afspraken over bijvoorbeeld jullie vermogen en partneralimentatie vastgelegd.

Gemeenschappelijk verzoek

Bij de rechtbank kan vervolgens een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend. In dit verzoekschrift vragen jullie de rechtbank gezamenlijk de echtscheiding uit te spreken en de inhoud van het convenant en het ouderschapsplan in de beschikking op te nemen.

Uitspraak

Meestal doet de rechtbank binnen ongeveer 6 weken uitspraak.

Hoe lang duurt een scheiding op tegenspraak?

Verzoekschrift

Als je er samen met je ex-partner niet uitkomt, dan duurt de echtscheidingsprocedure veel langer. Eén van jullie – de verzoeker – zal dan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Dit verzoekschrift dient eerst door de deurwaarder aan de andere partner – de verweerder –  te worden betekend.

Verweerschrift

De verweerder krijgt vervolgens 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. De rechtbank kan deze termijn met nog eens 4 weken uitstellen, als de verweerder daarom verzoekt. Vaak zal de verweerder in het verweerschrift zelf ook verzoeken aan de rechtbank doen. De verzoeker krijg dan de mogelijkheid om binnen 4 weken daarop te reageren. Ook deze termijn kan met nog eens 4 weken worden uitgesteld.

Mediation

Nadat jullie beiden je standpunt aan de rechtbank kenbaar hebben gemaakt, zal de rechtbank jullie vragen of je aan mediation wilt deelnemen. Als jullie besluiten om naar een mediator te gaan, dan zal de rechtbank de procedure aanhouden in afwachting van de uitkomst van de mediation.

Zitting

Als het niet lukt om bij de mediator afspraken te maken of jullie voelen niet voor mediation, dan zal de rechtbank een datum voor een zitting bepalen. Vaak duurt het enkele maanden voordat de zitting plaatsvindt. De rechtbank houdt ook rekening met de data waarop je niet bij een zitting aanwezig kunt zijn, bijvoorbeeld vanwege vakantie.

Uitspraak

De rechtbank doet normaal gesproken binnen 4 weken na de zitting uitspraak.

Definitief gescheiden

Inschrijving in register burgerlijke stand

Je bent pas definitief gescheiden, zodra de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent getrouwd de beschikking van de rechtbank inschrijft in de registers van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de echtscheiding in, als de termijn van 3 maanden om in hoger beroep tegen de echtscheiding te gaan is verlopen.

Hoger beroep

Deze termijn hoeft niet afgewacht te worden, als jullie beiden een akte van berusting ondertekenen. In deze akte verklaren jullie dat je geen hoger beroep tegen de echtscheiding zult instellen.

Als het jullie niet lukt om in onderling overleg afspraken over de gevolgen van jullie scheiding te maken, kan het dus al met al geruime tijd duren, voordat je definitief gescheiden bent.

 

Irene Lansen (Gepubliceerd in de Nieuwe Stap).