Internationale omgangsregelingen en Corona, ScheerSanders geeft advies!

 

Een complicerende factor in dit geheel kan een internationale omgangsregeling zijn. De meeste vluchten zijn geannuleerd, zodat het simpelweg niet mogelijk is om de omgangsregeling na te komen indien een vliegtuig noodzakelijk is voor het vervoer. Ook treinen en boten hebben een zeer beperkte dienstregeling. Blijf in deze gevallen, waarin de omgangsregeling praktisch niet kan worden nagekomen, met elkaar in gesprek en probeer op andere manieren het ouder-kind contact vorm te geven.

Indien het mogelijk is om de grens over te rijden in het kader van de omgangsregeling adviseren wij het volgende. Let op de reisadviezen van de betrokken landen. Zo is Nederland bijvoorbeeld een risicogebied. De grens tussen België en Nederland is dicht voor niet-essentiële reizen. Gelukkig wordt het omgangscontact gezien als noodzakelijk en essentieel. Voor België geldt dat de omgangsregeling doorgang kan vinden. Zie deze pagina op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de documenten die op orde moeten zijn. Bedenk ook dat de situatie per dag kan wijzigen.

De grens met Duitsland is nog open, zodat reizen mogelijk is.  Ook hier benadrukken wij de noodzaak om de berichtgeving via de officiële kanalen in de gaten te houden. In snel tempo kunnen de maatregelen wijzigen. Het is daarom aan te raden om in elk geval de juiste documentatie mee te nemen tijdens elke wisseling.  Voor verschillende landen gelden verschillende maatregelen. Zo zijn er vanuit Duitsland beperkingen opgelegd ten aanzien van het aantal personen dat zich gelijktijdig in een auto mag vervoeren. Ook kunnen landen een verplichte quarantaine voorschrijven. Wanneer dit het geval is, is het ook de vraag of een omgangsregeling wel kan worden nagekomen. Kortom, wees alert en blijf in gesprek met elkaar!

Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere zaken die verband houden met het personen- en familierecht, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Sectie Personen- en Familierecht ScheerSanders: Francesco van der Linden, Augusta van Haga, Annemarie Braun en Hilde Dreesmann-Bruijntjes