fbpx

Redelijke en betaalbare tarieven

De tarieven van ScheerSanders variëren per advocaat, afhankelijk van ervaring en specialisme. Omstandigheden zoals de draagkracht van de cliënt, het financiële belang van de zaak en/of de mate van spoedeisendheid kunnen soms aanleiding geven om een afwijkend tarief te hanteren. In alle gevallen worden tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken over de honorering gemaakt.

ScheerSanders streeft altijd naar een goede balans tussen het belang van de zaak en de honorering. Daarbij heeft de relatief bescheiden omvang van het kantoor een gunstig effect op de kosten.

ScheerSanders introduceert bijzonder rechtshulptarief

Op het gebied van het personen- en familierecht behandelt ScheerSanders geen zaken op basis van gefinancierde rechtshulp, in de praktijk ook wel ‘toevoeging’ genoemd. Wel vinden wij het heel belangrijk dat goede juridische bijstand voor iedereen toegankelijk blijft. Daarom hanteren wij voor die gevallen een bijzonder rechtshulptarief. Dit tarief van € 100,00 per uur exclusief BTW geldt voor particulieren met een inkomen en vermogen dat valt binnen de grenzen van de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u weten of u voor dit bijzondere tarief in aanmerking kunt komen? Klik dan hier voor de actuele tabel met inkomens- en vermogensgrenzen op de website van de Raad of log hier in met uw DigiD voor het aanvragen van een inkomensverklaring.

Mocht u meer informatie willen, bel dan 070 –3659933 en vraag naar Annemarie Braun. Zij staat u graag te woord om te bezien wat ScheerSanders voor u kan betekenen.

Aansprakelijkheidskwesties

De kosten van rechtshulp in aansprakelijkheidszaken hoeven doorgaans geen belemmering te vormen voor het inschakelen van een advocaat. Indien de aansprakelijkheid vaststaat, is de wederpartij verplicht de redelijke kosten van rechtsbijstand te voldoen. Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend en een procedure noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om flexibele honoreringsafspraken te maken. Deze kunnen bijvoorbeeld inhouden dat ScheerSanders werkt tegen een laag, kostendekkend tarief. Bij een geslaagde procedure wordt daarna alsnog een van te voren afgesproken 'succes-fee' in rekening gebracht.

Rechtsbijstandsverzekeraars

ScheerSanders krijgt regelmatig het verzoek om een second opinion te geven over de kwaliteit van belangenbehartiging. Voor cliënten van rechtsbijstandsverzekeraars geldt dat de meeste polisvoorwaarden voorzien in een geschillenregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een second opinion in te winnen als er verschil van mening bestaat over de wijze waarop een zaak is of dient te worden behandeld.

Daarnaast zijn rechtsbijstandsverzekeraars wettelijk verplicht om bij inschakeling van een advocaat de keuze aan hun verzekerden te laten. Op het moment dat een procedure moet worden gevoerd, heeft de verzekerde dus het recht om op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat te kiezen.

Heeft u een advocaat nodig?