Kinderontvoering, wat kan je doen?

Augusta van Haga

Toestemmingsformulier

Voor vele van jullie is het nu vakantieperiode. De kinderen gaan met jou en/of de andere ouder op vakantie; in Nederland of daarbuiten. Misschien heb je net bedacht dat je jouw ex-partner, als gezaghebbende ouder, toch nog moet vragen om voor jullie kind(eren) het door jou al ingevulde toestemmingsformulier reizen naar het buitenland te tekenen. Dit om verrassingen aan de grens, en met name bij de paspoortcontrole op Schiphol (of een ander vliegveld) te voorkomen.

Komen kinderen niet op tijd terug?

Je kijkt al uit naar de terugkomst van je kind(eren) en hun verhalen, zo kan ik mij voorstellen.

Alleen: in een aantal gevallen komt een kind niet op het afgesproken tijdstip terug. Ondanks gemaakte afspraken en getekende formulieren worden de kinderen in het buitenland achtergehouden door de andere ouder.
Helaas gebeurt dat in de zomervakantie nog met de nodige regelmaat. Er is nog geen vermindering van het aantal onrechtmatige overbrengingen of achterhoudingen, zoals kinderontvoering heet, te bespeuren.

Aantal kinderontvoeringen stijgt

Uit het jaarverslag van het Centrum Internationale Kinderontvoering in Hilversum blijkt dat het aantal internationale kinderontvoeringen van en naar Nederland in het jaar 2017 weer gestegen is ten opzichte van 2016.
Wat uit dit jaarverslag eveneens blijkt is dat er meer mensen contact hebben opgenomen met het Centrum IKO omdat er al op voorhand angst is dat kinderen na een vakantie of een contactmoment met de andere ouder niet worden teruggebracht. Er is in 2017 dus meer advies gegeven aan ouders (of derden) in gevallen van dreigende kinderontvoering.

Wat kan je doen

Heb jij zelf de gedachte dat jouw kinderen mogelijk niet terugkomen van hun vakantie bij de andere ouder? Is het antwoord “Ja”, dan is het verstandig om je goed te laten voorlichten, zodat je

  1. weet wat je kunt doen om een ontvoering (overbrenging of achterhouding zonder toestemming) te voorkomen en
  2. welke voorbereidingen je kunt treffen als jouw kind niet terugkomt van zijn vakantie met de andere ouder.

Want weet jij bij wie je moet zijn als je kind op het afgesproken tijdstip niet teruggebracht wordt? Welke documenten en welke informatie van belang zijn als je actie wilt (laten) nemen om je kind weer terug te krijgen naar Nederland? Beter om dit soort zaken van tevoren uit te zoeken dan dat je dat moet doen op het moment dat je kind niet teruggekeerd is.

Centrum IKO

Algemene informatie en advies kun je vinden op de website van het Centrum IKO. Bij de overheid is het de Centrale Autoriteit voor Internationale kinderaangelegenheden (de CA) die gaat over teruggeleiding van een kind naar Nederland of vanuit Nederland naar het land van herkomst.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Augusta van Haga.

Dit artikel is tevens gepubliceerd in het online scheidingsmagazine De Nieuwe Stap.