Hoe snel moet je een medisch dossier verstrekken?

Anne Vokurka-Viruly

Recht op medisch dossier
Dát een patiënt recht heeft op zijn of haar medisch dossier, staat vast. Inmiddels is ook helder dat als de patiënt dat afschrift digitaal wil, dat ook digitaal moet (bijvoorbeeld als PDF, of via een patiëntenportaal). Ook zijn inmiddels rekeningen voor kopieerkosten van het afschrift van de baan: een kopie van het dossier moet kosteloos worden verstrekt.

Maar, hoe snel?
De wet geeft geen ‘deadline’ voor de verstrekking. Artikel 7:456 BW stelt alleen dát de patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier moet krijgen. De KNMG hanteert als richttermijn dat het ‘zo snel mogelijk’ moet plaatsvinden, maar in principe binnen vier weken (zie de richtlijn hier). Bij complexe of meervoudige verzoeken is er overigens volgens de KNMG meer ruimte. De arts moet dan wel binnen een maand aan de patiënt laten weten dat het langer gaat duren om aan het verzoek te voldoen.

Jurisprudentie kleedt de termijn verder in
Vier weken is ‘maar’ een richttermijn. Soms zal het sneller kunnen (en moeten), soms is er meer ruimte. Over dat laatste oordeelde recentelijk het tuchtcollege te Amsterdam. In deze zaak verzocht de nabestaande van een patiënt om afschrift van het medisch dossier. Pas zes weken later kwam bewijs op tafel dat hij daar ook daadwerkelijk recht op had (op basis van een testament). Vervolgens duurde het nog twee weken voor hij een deel van het dossier kreeg. Na klagen over de onvolledigheid, ontving hij – nog eens twee weken later – ook de rest van het dossier. Dit duurde dus tien weken vanaf het begin, vier weken vanaf het moment dat het testament op tafel kwam. Het tuchtcollege vindt deze termijn weliswaar niet “voortvarend”, maar wel “binnen een redelijke termijn.” Dat er eerst onderzoek moest worden gedaan of de verzoeker wel recht op afschrift van het medisch dossier had, “getuigt juist van een zorgvuldige procedure.”

Tip?
Zorgaanbieders adviseer ik dossierverzoeken voortvarend op te pakken, met een uiterste deadline van vier weken. Haal je dat niet omdat er iets gaande is (zoals de vraag of iemand wel recht op dat dossier heeft), weet dan dat daar volgens het tuchtcollege best ruimte voor kan zijn. Laat de patiënt dan wel binnen een maand actief weten dat je meer tijd nodig hebt.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Anne Vokurka-Viruly (070-3659933).