Omgang met een ouder in het buitenland!

Hilde Dreesmann-Bruijntjes

Corona Jurisprudentie: Uitspraak Rechtbank Den Haag, 17 december 2020

Eerder schreven wij al over omgangsregelingen in tijden van Corona. De lijn uit de jurisprudentie is dat de omgangsregeling in principe moet worden nagekomen. Uiteraard moeten ouders blijven opletten, de Corona maatregelen in acht nemen en pas bij een daadwerkelijke besmetting de omgang tijdelijk wijzigen.

Maar hoe zit dat in een internationale situatie? In de onderhavige uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 17 december 2020 is geoordeeld dat een minderjarige ‘gewoon’ omgang met zijn in Italië wonende moeder moet hebben. Vader wilde dat de minderjarige in Nederland bleef mede vanwege de reisadviezen van de Nederlandse overheid. Vader betoogt dat de reis naar moeder niet strikt noodzakelijk is. Moeder wil onverkorte nakoming van de opgelegde omgangsregeling.

De rechtbank oordeelt dat wel sprake is van een noodzakelijke reis. Enkel contact via internet en telefoon tussen moeder en kind is niet afdoende. Het is in het belang van de ontwikkeling van kinderen om ook fysiek contact met hun beide ouders te hebben.

Vader betoogt dat er een aanzienlijk risico op besmetting met het Corona virus bestaat. De rechtbank erkent dit, maar neemt mede in ogenschouw dat de minderjarige in Nederland ook normaal deelneemt aan het sociale leven. De drukte op de vliegvelden is afgenomen, het besmettingsrisico in vliegtuigen is laag, zodat een potentieel besmettingsrisico niet aan de reis in de weg staat. De rechtbank benoemt hierbij ook dat minderjarigen, blijkens de adviezen van de rijksoverheid, wanneer zij terugkomen uit een oranje gebied gewoon naar school en sport mogen indien zij geen klachten hebben. Er geldt dus geen quarantaineplicht.

De rechter wijst vonnis en geeft in het vonnis een duidelijk spoorboekje aan ouders. Wat mij betreft is dit een goede uitspraak, waarbij de rechter in het belang van het kind heeft beslist. De rechter heeft daarbij zich ook goed rekenschap gegeven van mogelijke veranderende omstandigheden.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze familierechtsectie. Ons belangrijkste advies voor nu is: gebruik gezond verstand, probeer de bestaande omgangsafspraken zoveel mogelijk na te komen of zoek met elkaar naar alternatieven.