Publicatie: strengere toets bij conservatoir beslag?

Anne Vokurka-Viruly

In de meest recente publicatie van het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten (2018/63) heeft Anne Vokurka-Viruly een kritisch artikel gepubliceerd over een opvallende uitspraak. Volgens haar dient het leggen van conservatoir beslag niet “terughoudend” te worden beoordeeld.

Voor de volledige tekst van het gepubliceerde artikel: zie deze link naar een PDF.

Anne publiceerde al eerder over conservatoir beslag. Zo publiceerde zij in 2016 het boek: “Handvatten voor het opheffen van conservatoir beslag”, en zijn er ook in het tijdschrift “Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk” artikelen van haar hand over dit onderwerp te vinden.

Voor meer informatie over conservatoir beslag kunt u contact opnemen met Anne Vokurka-Viruly.