Als samenwoners uit elkaar gaan! Heel eenvoudig, of niet?

Augusta van Haga

“Pfff, ik trouw nooit meer”. Een opmerking die ik vaak van een net gescheiden cliënt hoor. Niet meer trouwen, omdat er met de scheiding zo veel geregeld moest worden. Vooral ook het verdelen van huis, bankrekeningen en wat dies meer zij. Alleen: relaties laten zich niet tegenhouden…

‘Gewoon’ samenwonen
En als je niet trouwt dan ga je toch “gewoon” samenwonen. Wel zo makkelijk. Je houdt je administratie en financiën strikt gescheiden. Jij betaalt dat wat van jou is en omgekeerd. Toch?
Als dat het geval zou zijn, hoeft er als er uit elkaar gegaan wordt, niet veel geregeld te worden. Want, wat valt er dan nog te verdelen of te verrekenen?

Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn en is het best ingewikkeld als samenwoners uit elkaar gaan. Vaak is er samen een huis aangekocht, is er door (één van de partners) geld geïnvesteerd in de woning. Is er een en/of rekening geopend omdat het wel zo makkelijk is om de kosten van dit gezamenlijk aangekochte huis te betalen. Ieder stort (een deel van) zijn/haar inkomen op deze rekening. De regeling wordt niet aangepast als de één minder of meer gaat werken.

Herkenbaar?!

Vermenging van gelden
En wat te denken van bedragen die van de privé-rekening van de één overgemaakt worden naar de en/of rekening. Van deze en/of-rekening worden weer lasten betaald, maar gaan ook weer bedragen terug naar de privé-rekening van de één of de nader. Er is dus sprake van vermenging van gelden.

Kun je je voorstellen hoe lastig het is om achteraf te achterhalen wie wat betaald heeft voor de ander? Regelmatig krijg ik te horen:

Ik heb veel te veel bijgedragen aan de kosten van de huishouding
De kosten van de vakantie zijn met mijn creditcard betaald. Ik heb recht op terugbetaling van in ieder geval de helft
Eigenlijk had ik minder op de en/of rekening moeten storten toen ik één dag minder ging werken om voor de kinderen te zorgen. Kan ik dat nog rechttrekken?”

Bewijs
Als er geen deugdelijke administratie is, partners niks van tevoren hebben afgesproken en geen samenlevingsovereenkomst hebben gesloten, ben je dus afhankelijk van of je kunt bewijzen dat jij inderdaad teveel hebt bijgedragen, dat je jouw vermogen hebt gebruikt ten behoeve je partner. Dan moet je veel moeite doen, en regelmatig tevergeefs, om te bewijzen dat het jouw geld was dat gebruikt is toen de auto werd aangekocht, dat het bedrag dat door jouw ouders gestort is op de en/of rekening alleen voor jou bedoeld was.
Het is na een X-aantal jaren echt bijzonder moeilijk zo niet onmogelijk om te construeren dat deze auto echt met jouw geld betaald is en niet met dat van de ander.

Tips om vermenging van gelden te voorkomen

  • Zorg dat je, liefst van tevoren, afspraken maakt en die vastlegt, bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst, én dat je deze nakomt.
  • Houd een goede administratie bij van de aankopen, wie wat betaalt.
  • Ontvang je een schenking? Laat dat storten op jouw rekening, laat vermelden dat het enkel voor jou bedoeld is.
  • Houd geld vanuit erfenis gescheiden.
  • Ga vermenging van gelden tegen.
  • Heb je afspraken gemaakt, evalueer deze dan bij tijd en wijle en reken met elkaar af als dat nodig is.

Bedenk dat het makkelijker is om afspraken te maken en/of tot oplossingen te komen als je goed met elkaar omgaat.  Als je dan toch uit elkaar gaat, heb je daadwerkelijk een zorg minder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Augusta van Haga. Ook kunt u het artikel online lezen op Nieuwe Stap.