Scheidingspiek na de Kerst! Tijd om te bezinnen op de mogelijkheid van mediation?

Met de kerstdagen voor de deur breekt altijd een goed moment van bezinning aan. In de scheidingspraktijk blijkt dat het aantal echtscheidingen na de zomer- en de kerstvakantie altijd een piek vertoont. Mogelijk zien partijen de vakantie nog als een laatste redmiddel ter behoud van de relatie. Partijen verwachten een fijne vakantie met elkaar te vieren maar mogelijk vanwege het intensieve samenzijn wordt voor veel stellen duidelijk dat de verschillen in hun relatie onoverkomelijk zijn en dat ze beter kunnen scheiden.

Iedereen begrijpt dat een scheiding zeker als er kinderen bij betrokken zijn, een emotioneel zwaar proces is. Gevoelens van onmacht, verdriet, boosheid en pijn nemen vaak de overhand. Het is erg makkelijk om gedreven door die emoties een echtscheidingsprocedure in te zetten en te laten escaleren. Vaak constateren cliënten dat wanneer de rook eenmaal is opgetrokken en alle procedures zijn vervolgd de schade voor de kinderen en ook voor de onderlinge verstandhouding groot is. In mijn praktijk zie ik vaak dat het heel eenvoudig is om de schuld van de scheiding, de onrust bij de kinderen en de financiële onzekerheid bij de andere partij neer te leggen. Verwijten zijn eenvoudig te maken en voort procederen kan een strijd enorm verharden.

Het is veel moeilijker om met elkaar tot afspraken te komen en te accepteren dat de relatie over is. Er moet gezocht worden naar een nieuw evenwicht en dat is moeilijk! Het is daarbij van belang dat beide partijen in staat zijn om zich rekenschap te geven van de belangen van de andere partij, maar ook bereid zijn om zelf iets te laten, teneinde de andere partij tegemoet te komen. Het klinkt zo cliché, maar het is werkelijk waar. In dit verband las ik afgelopen zomer in een column van Saskia Noort en was gegrepen door het advies dat zij van haar therapeut destijds heeft gekregen. Ik citeer uit haar column: “Stop met vechten. Zolang je vecht, zit je nog in een relatie waar je nou net vanaf wil. Leg je wapens neer. Reken ruim af, zo snel als mogelijk en laat je kinderen van de andere ouder houden. Denk niet dat jij het beter doet, want dat doe je niet.” Mocht u de komende vakantie besluiten dat het niet meer mogelijk is om het huwelijk of de relatie te redden, probeer dan wel met elkaar het besluit te nemen om niet met elkaar te vechten en om goede afspraken te maken in het belang van de kinderen. Dat is een overweging die ik u mee zou willen geven aan de vooravond van kerst.

In mijn praktijk kan ik partijen begeleiden gedurende het scheidingsproces. Het is mijn ervaring dat indien partijen in onderling overleg afspraken hebben gemaakt deze afspraken vele malen bestendiger zijn dan indien de rechter over en weer verplichtingen oplegt. Wanneer u in onderling overleg afspraken maakt, kunt u samen de regie voeren en kunt u afspraken maken die passen bij uw situatie. In feite is er in onderling overleg meer mogelijk dan in een procedure. Bovendien kunt u uw eigen tijdspad bepalen en bespaart u aanzienlijk op advocaatkosten.

Rest mij u fijne feestdagen te wensen en mocht u onverhoopt besluiten dat een echtscheiding onvermijdelijk is, wens ik u toe dat u in onderling overleg tot goede afspraken komt.

Hilde Dreesmann-Bruijntjes