Startconsult geneesmiddel start bij patiënt

Anne Vokurka-Viruly

Alleen apothekers mogen geneesmiddelen op recept aan patiënten verstrekken.
Dat is niet voor niets. Apothekers kunnen doseringen nalopen, interactie met andere geneesmiddelen beoordelen en de patiënt de benodigde informatie bieden. Die informatie is bijvoorbeeld nodig als de patiënt met een nieuw geneesmiddel start.

Sinds 2016 krijgen apothekers een bedrag voor het begeleidingsgesprek bij een nieuw
UR-geneesmiddel (ook wel: startconsult). De apotheker krijgt gemiddeld 6 euro per startconsult, bovenop de kosten voor het geneesmiddel zelf. Een startgesprek vindt plaats bij nieuwe geneesmiddelen, of als de laatste uitgifte meer dan 12 maanden terug was.

De apotheker heeft bij deze ‘prestatie’ veel ruimte gekregen. De apotheker bepaalt zelf of het gesprek nodig is. Het hoeft niet in persoon plaats te vinden, het mag ook via internet of telefoon. Het hoeft niet perse met de patiënt zelf; ook een startconsult met de mantelzorger die het geneesmiddel komt ophalen, volstaat. De apotheker hoeft het startconsult bovendien niet zelf te doen, de (geïnstrueerde) apothekersassistent mag dat ook doen.

Ondanks de ruimte van de apotheker, mag er ook genoeg niet. Ik licht daar hier één ding uit dat in mijn ervaring in de praktijk niet altijd goed gaat. Ook de KNMP lijkt impliciet te signaleren dat hier meer aandacht voor nodig is. Zie daarvoor de nieuwe KNMP-richtlijn ‘Consultvoering die op 8 juni 2021 is geautoriseerd, en dan specifiek addendum 2.

De clou: de apotheek mag bij het startgesprek niet alleen ‘zenden’. Voorheen hoefde de apotheker alleen wat standaardinformatie te bieden (werking, wijze van gebruik, dosering, et cetera). Inmiddels moet een startconsult beginnen met het inwinnen van informatie. Wat heeft de arts de patiënt al over het geneesmiddel verteld? Wat zijn de ervaringen, verwachtingen en behoeften van de patiënt? Maakt de patiënt zich zorgen over het gebruik? Pas na een fase van informatie inwinnen, start de fase van uitleg en advies. Alleen op die manier sluit de geboden informatie immers goed op de behoeften van de patiënt aan.

Uiteraard hoeft een startgesprek niet eindeloos te duren. En natuurlijk speelt ook het geneesmiddel een rol; sommige geneesmiddelen zij nu eenmaal ‘spannender’ dan andere. Feit blijft echter dat een startgesprek start bij de patiënt.

Zelf het addendum bekijken? Zie daarvoor pagina 40 van de nieuwe KNMP-richtlijn ‘Consultvoering’. Heb je als apotheker de richtlijn toch open, lees dan ook nog eens de heldere noot 15, op pagina 27.