Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2019

Francesco van der Linden

Ieder jaar op 1 januari wordt de te betalen alimentatie verhoogd met het percentage van de wettelijke indexering. Het percentage van de wettelijke indexering komt bovenop het bedrag dat op 31 december van het voorgaande jaar maandelijks diende te worden betaald. De verhoging wordt op grond van artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen. De verhoging geldt van rechtswege. Het percentage van de indexering van alimentatie is per 1 januari 2019 vastgesteld op 2%.

Let op: de indexering gaat in op 1 januari van het volgende jaar en dient dus (bij vooruitbetaling) reeds in december doorgevoerd te worden bij de betaling voor de maand januari.

Voorbeeld: u betaalde/ontving in 2018 een maandelijkse alimentatiebijdrage van € 300,00. De wettelijke indexering per 1 januari 2019 is 2%. Per 1 januari 2019 is dus een bedrag van ((€ 300 /100) x 102) = € 306,00 per maand verschuldigd.

Voor meer informatie: Francesco van der Linden.