fbpx

Mr. E.J. Krijgsman

Eric-Jan Krijgsman studeerde aan de Universiteit Leiden (richting ondernemingsrecht). Hij is sedert 2001 verbonden aan ScheerSanders en behandelt algemeen civielrechtelijke zaken met een accent op de letselschade- en arbeidsrechtpraktijk.

In zijn letselschadepraktijk staat hij met name slachtoffers bij van verkeers- en bedrijfsongevallen. Bij de afwikkeling van dergelijke ongevallen probeert hij in de eerste plaats een luisterend oor te bieden voor het slachtoffer, terwijl hij zich tegelijkertijd voortvarend zet aan het afdwingen van de aansprakelijkheid, zo nodig in rechte. Vervolgens komt hij onder strakke regie van en in nauwe samenspraak met het slachtoffer (en bijgestaan door zijn vaste medisch adviseur) tot inventarisatie van het letsel en de schade waarna hij tot een zo goed mogelijke schadeafwikkeling probeert te komen, waarbij het belang van het slachtoffer voorop staat. In juni 2017 heeft Eric-Jan de Grotius specialisatieopleiding Personenschade met goed gevolg afgerond en vanaf oktober 2017 is hij lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Daarnaast is hij lid van  de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA).

In arbeidsrechtelijke geschillen treedt Eric-Jan op voor zowel werkgevers als werknemers. Hij kan bogen op ruime ervaring met ontslagprocedures, grote reorganisaties en het oplossen van problemen op de werkvloer (o.a. disfunctioneren en ziekteperikelen). Zo wordt Eric-Jan veelvuldig ingeschakeld door regionaal en landelijk opererende organisaties. In juni 2009 heeft hij de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond. Voorts is hij lid van de (landelijke) Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de (regionale) Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA).

Eric-Jan heeft een zakelijke en pragmatische instelling maar verliest daarbij niet de menselijke kant van de zaak uit het oog.

Eric-Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

- arbeidsrecht
- letselschade

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Praktijkgebieden:  letselschade, arbeidsrecht, algemene civiele praktijk

Mail: krijgsman@scheer.nl

Columns van Eric-Jan Krijgsman

Heeft u een advocaat nodig?