fbpx

Verkeers- of bedrijfsongeval of een medische fout?

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval waarbij letsel is ontstaan? De gespecialiseerde letselschadeadvocaten van ScheerSanders Advocaten kunnen u helpen uw letselschade vergoed te krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld als u in de auto van achter wordt aangereden waardoor letsel, bijvoorbeeld een whiplash, is ontstaan. De bestuurder van de achterop rijdende auto is dan in de regel volledig aansprakelijk. Door de verplichte WAM-verzekering wikkelen wij de schade vervolgens af met de verzekeraar.  En wist u dat u als aangereden voetganger of fietser in de meeste gevallen tenminste 50% van uw schade vergoed kunt krijgen

Bedrijfsongeval?

Ook als slachtoffer van een bedrijfsongeval bent u bij onze letselschadeadvocaten aan het goede adres. De werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en in stand te houden. Als de werkgever daarin tekort is geschoten, moet de werkgever de schade van u als slachtoffer van een bedrijfsongeval vergoeden. En bij het werken met gevaarlijke machines geldt een zeer vergaande zorgplicht voor de werkgever. U moet als werknemer goed zijn geïnstrueerd en voorgelicht hoe met deze machines moet worden gewerkt. Ook moet de werkgever bij het werken met gevaarlijke machines en/of in een gevaarlijke werkomgeving specifieke veiligheidsmaatregelen treffen om ongelukken te voorkomen. Denk daarbij onder andere aan het ter beschikking stellen van een veiligheidsbril of beschermende (hand)schoenen. Bij het nalaten van deze zorgplicht, kunnen wij (veelal) met succes bepleiten dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van een bedrijfsongeval en moet uw letselschade worden vergoed.

Medische fouten

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de afwikkeling van schade als gevolg van medische fouten. Een behandelend arts dient op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst zorgvuldig te handelen. Hierbij geldt als criterium dat de arts de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen. Daarbij moet hij handelen overeenkomstig de op hem rustende verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Onze advocaten kunnen u adviseren op welke wijze kan worden bewezen dat niet aan dit criterium is voldaan; bijvoorbeeld door een verklaring van een andere onafhankelijke arts. Vervolgens kunnen onze advocaten (zo nodig in rechte) aansprakelijkheid afdwingen, waarna de schade in kaart zal moeten worden gebracht.

In beginsel geen kosten

En wist u dat na volledige erkenning van aansprakelijkheid de advocaatkosten moeten worden betaald door (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij? In de wet staat namelijk dat ook de kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en schade, voor zover redelijk, moeten worden vergoed. Wij sturen ook onze rekening dan rechtstreeks aan de verzekeraar. Als slachtoffer kunt u zich dan richten op uw herstel en hoeft u zich geen zorgen te maken over de advocaatkosten.

Medische informatie

Onze letselschadeadvocaten vragen bij uw artsen en behandelaars medische informatie op die wij vervolgens voorleggen aan onze eigen medisch adviseur. Op basis van het advies van de medisch adviseur kunnen aanvullende behandeltrajecten worden ingezet. Ook kunnen wij een traject van medische expertise starten, zodat wij de gevolgen en/of beperkingen door een deskundige in kaart kunnen laten brengen. Wat is bijvoorbeeld het percentage blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval? Wij beschikken over een uitstekend netwerk van artsen en deskundigen. Zij buigen zich over uw kwestie, waardoor uw letsel - en de daaruit voortvloeiende beperkingen - zeer precies en goed in kaart kunnen worden gebracht.

Schadeberekening

Tegelijkertijd brengen onze letselschadeadvocaten in overleg met u de schade in kaart als gevolg van het ongeval. Denkt u daarbij aan de kosten van noodzakelijke medische behandelingen, bijvoorbeeld die van de fysiotherapeut. Maar ook het door u betaalde eigen risico kan een schadecomponent opleveren. Weggevallen inkomsten kunnen worden beschouwd als schade en dienen door de verzekeraar van de aansprakelijke partij te worden vergoed. Hetzelfde geldt voor uw weggevallen bijdrage in de huishoudelijke taken, zelfs als deze taken binnen het gezin en/of familie worden opgevangen. Daarnaast moet het smartengeld wordt begroot.

Het kan nodig zijn dat de hulp van een extern deskundige moet worden ingeroepen. Bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige die uw verlies van verdienvermogen in kaart brengt. Wat was uw arbeidscapaciteit en wat was uw toekomstperspectief voor het ongeval en hoe zit dat na het ongeval?  Onze letselschadeadvocaten beschikken ook op dat vlak over een uitstekend netwerk van extern specialisten. Zij helpen ons bij het zo precies mogelijk berekenen van uw schade.

Nieuwsgierig geworden?

Neemt u voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend (kosteloos) adviesgesprek contact op met onze letselschadeadvocaat Eric-Jan Krijgsman (krijgsman@scheer.nl) of vult u ons online contactformulier in, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Vragen over
letschelschade?

Neem contact op met Eric-Jan Krijgsman

Eric Jan Krijgsman advocaat
Meer over Eric-Jan

Heeft u een advocaat nodig?